Jump to navigation

Nikola Plejić

F#: Funkcijsko programiranje za .NET (WebUG, studeni 2010.)

2010-10-19 in dotnet

Materijali s predavanja o F#-u.

18. studenoga sam na sastanku Web User Groupa održao predavanje o F#-u, višeparadigmatskom (no naglašeno funkcijskom) jeziku za CLR. Nije trivijalno strpati mali uvod u funkcijsko programiranje i cijeli novi programski jezik u ispod sat vremena, ali se nadam da sam makar dijelom u tome uspio.

Od danas su dostupni i materijali sa sastanka koji uključuju i moju prezentaciju i Visual Studio 2010 solution s primjerima. Ukoliko nemate VS2010, vrijedi napomenuti da F# kompajler bez problema radi i na Monou.

Predavanje će, u malo drugačijem izdanju, biti reprizirano na sljedećem sastanku Lang Ganga u klubu Mama koji se događa svake prve nedjelje u mjesecu.